Kind auf SRT

SRT Zeptor® Medical plus noise CEurządzenie medyczne klasy I

chronione patentem

spełniające wymogi UE i ustawy o wyrobach medycznych

Zeptor Polska jest jedynym dystrybutorem na Polskę

SRT Zeptor® Medical plus noise CE