Kind auf SRT

srt zeptoring® to

zwiększenie gęstości kości

zwiększenie ruchomości stawów

szybsze zespolenie protezy po alloplastyce

redukcja bólu

izometryczna stymulacja mięśni

skuteczna reedukacja chodu