Terapia

Neurologia Rehabilitacja neurologiczna dzieci Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Ginekologia / Urologia / Geriatria Psychologia Rehabilitacja kardiologiczna

Działanie terapii rezonansem stochastycznym w depresji

Terapia rezonansem stochastycznym wywołuje efekt podwójny dzięki wpływowi na aparat ruchu i aktywacji czynników neurotroficznych. Wiadomo, że pacjenci z depresją często cierpią na bolesny dysbalans mięśniowy. Z tego powodu można spodziewać się poprawy samopoczucia już kilka minut po terapii rezonansem stochastycznym i w trakcie przerwy w leczeniu można oczekiwać utrzymującej się poprawy.

Efekt:

  • Zwiększenie motywacji, postrzegania ciała i pewności ruchów
  • Poprawa chodu i równowagi
  • Usprawnienie współdziałania mechanizmów korowych mózgu i systemów oceny
  • Przerwanie psychomotorycznej spirali depresyjnej


Dzięki stochastycznie losowemu charakterowi SRT dochodzi do destabilizacji patologicznej spirali depresyjnej; mogą powstać nowe fizjologiczne wzorce zachowań.