SRT Logo

Terapia

Neurologia Rehabilitacja neurologiczna dzieci Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Ginekologia / Urologia / Geriatria Psychologia Rehabilitacja kardiologiczna

Obserwacje i wnioski:

Oto wrażenia z sesji rezonansu stochastycznego, która odbyła się 17 marca 2010 roku w Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy. W sesji brali udział:
  • Kasia, 17 lat, po wypadku komunikacyjnym z dużym urazem mózgowo-czaszkowym i deficytami neurologicznymi. Pięknie wyprowadzona, chodzi już samodzielnie o kuli.
  • Ola, 16 lat, również po urazie komunikacyjnym. Była w jeszcze gorszym stanie niż Kasia. Chodzi, ale potrzebuje większej pomocy.
  • Roksana po uszkodzeniu kręgosłupa z częściowo przerwanym rdzeniem kręgowym.
  • Bartek, po urazie rdzenia kręgowego


„U całej czwórki uzyskaliśmy wzrost napięcia mięśniowego. Niezależnie od uszkodzenia i istniejących deficytów neurologicznych obniżyła się nieco spastyczność, co ułatwiło nam rehabilitacę zaraz po rezonansie. Pacjenci byli zmęczeni ale czuli się dobrze.”

Pani mgr fizjoterapii Alicja Michalczyk-Targońska, Klinika Rehabilitacji Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy