Terapia

Neurologia Rehabilitacja neurologiczna dzieci Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Ginekologia / Urologia / Geriatria Psychologia Rehabilitacja kardiologiczna

Udar, Uraz czaszkowo-mózgowy

„Z naszych obserwacji wynika,że rezonans moze być dodatkowym wsparciem w rehabilitacji zaburzeń równowagi spowodowanych uszkodzeniem OUN np. po udarach i urazach czaszkowo-mózgowych oraz w przebiegu stwardnienia rozsianego.”

Pani dr. Anna Krzyślak, ordynator Oddziału Rehabilitacji SPZOZ Sulechów

Obserwacje i wnioski:

Wrażenia z sesji rezonansu stochastycznego, która odbyła się 17 marca 2010 roku w Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy:

„U pacjentów z hemiparezą po udarach rezonans ułatwił chodzenie przez okres 2 dni.”

Pani mgr fizjoterapii Alicja Michalczyk-Targońska, Klinika Rehabilitacji Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy