Terapia

Neurologia Rehabilitacja neurologiczna dzieci Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Ginekologia / Urologia / Geriatria Psychologia Rehabilitacja kardiologiczna

Obserwacje i wnioski:

"Terapia rezonansem prowadzona była codziennie przez 2 tygodnie, a potem stale przez 2 razy w tygodniu (z powodu powodzi). Oto wnioski z zastosowania terapii u pacjentów:

Radek Ł., lat 15 diagnoza- autyzm/zespół Aspergera
Po sesji Radek zasnął spokojnie i bardzo szybko. Ułatwia to funkcjonowanie całej rodziny, gdyż Radek miał skłonności do bardzo późnego zasypiania, poprzedzonego licznymi rytuałami. Obecnie szybkie zasypianie wyeliminowało rytuały wieczorne, chłopiec wykazuje objawy zmęczenia po zabiegu, szybko zasypia. Zmniejszeniu uległo napięcie mięśniowe, często występuje u dzieci autystycznych. U Radka występuje nawykowe pochylenie postawy ciała oraz ciągłe opuszczanie głowy do dołu. Daje się ewidentnie zauważyć stopniowe utrzymywanie prawidłowej postawy ciała oraz podnoszenie głowy do pozycji prawidłowej.

Agata W., lat 18, diagnoza- autyzm
Po terapii ustały problemy z zasypianiem oraz ze snem. Agata nie przesypiała całych nocy lub nie spała w ogóle, co przysparzało wiele problemów całej rodzinie, której członkowie zmuszeni byli do nocnego czuwania z Agatą. Dziewczynka spędziła nawet spokojną noc u dziadków, co było niemożliwe przez 18 lat. Ponadto, obserwuje się zmniejszenie napięcia mięśniowego, które zawsze towarzyszyło Agacie. Stała się spokojniejsza, zmniejszeniu uległa jej nadaktywność ruchowa."

Pan dr. Witold Furgał, właściciel NZOZ MEDIVITSPORT s.c. w Tarnobrzegu