Terapia

Neurologia Rehabilitacja neurologiczna dzieci Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Ginekologia / Urologia / Geriatria Psychologia Rehabilitacja kardiologiczna

Obserwacje i wnioski:

"Nasze doświadczenia dotyczą ok. jednego roku. Większość pacjentów to dzieci w różnym wieku (póbujemy nawet u 3-4 latków, które potrafią choć trochę współpracować). Wyrażną poprawę widać u dzieci z z. Downa, niezgrabnością ruchową, nadpobudliwych, wadami linii środkowej cun, nawet zaburzonych w sferze emocjonalno-społecznej. U tych dzieci poprawa dotyczy koordynacji ruchowej, są bardziej pewne siebie, poprawia się motoryka duża, w mniejszym stopniu motoryka mała. 12- letni chłopiec z zaburzeniami koordynacji ruchu po terapii rezonansem zaczął jeździć na rowerze. Podobne efekty są również u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym."

Pani dr. Elżbieta Szumna, lekarz neurologii dzieciecej, kierownik Ośrodka Diagnostyki i Neurorozwojowej Rehabilitacji w Pile

Dr. Elżbieta Szumna