Terapia

Neurologia Rehabilitacja neurologiczna dzieci Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Ginekologia / Urologia / Geriatria Psychologia Rehabilitacja kardiologiczna

Obserwacje i wnioski:

"Z terapii korzystają u nas głównie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Ostatnią naszą radościa była 4-letnia Basia, dziewczynka z mózgowym porażeniem dziecięcym, która po pierwszych zabiegach zaczęła samodzielnie chodzić. Basia prowadzona jest przez jednego terapeutę od urodzenia; rozpoczęcie chodzenia terapeuta łączy z zabiegami na rezonansie stochastycznym. Poprawa chodu, rozpoczęcie chodu, uczucie lekkości nóg, uspokojenie, zmniejszenie spastyczności, zmniejszenie zaburzeń równowagi, poprawa zborności, poprawa nastroju- oto poprawy, które zgłaszają dzieci."

Pani dr. Halina Kopeć-Baćmaga, właścicielka Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Stommed s.c. w Radomiu

Oto wrażenia rodziców dzieci, które brały udział w sesji rezonansu stochastycznego w dniu 12 marca 2010 roku w Jurajskim Centrum Medycznym w Zawierciu:
Dziewczynka po przepuklinie oponowo-rdzeniowej, nie chodząca, sama nie stojąca - od dnia terapii lepiej unosi nogi, np. przy ubieraniu jej. Chłopiec z mpd – od dnia terapii lepiej chodzi.

29.03.2010, Pani Ewa Szumakowicz-Bożek, właścicielka Jurajskiego Centrum Medycznego w Zawierciu.